השותפים שלנו

"גן הילד" מוכר על ידי:

משרד החינוך והתרבות
משרד הרווחה
ביטוח לאומי
עיריית חיפה – אגפי החינוך והרווחה
מחלקות הרווחה של הרשויות המקומיות מהאזור

קרנות וידידים התומכים בפעילויות "גן הילד":


קרנות:

קרן הרי וז'אנט ויינברג – The Harry and Jeanette Weinberg Foundation, Inc

PEF – Israel Endowment Funds

קרן JCD – Jewish Child's Day

קרן סובל – The Sobell Foundation

קרן פרץ נפתלי

קרן אהרון גוטוירט

ידידים:

חברת סולגאר – אמברוזיה סופהרב בע"מ

מועדוני רוטרי חיפה


שותפים בשיפוץ והרחבת מרכז "גן הילד" החדש:


קרן מורשה – The Legacy Heritage Foundation

עיזבונו של מר ראובן חייקין

קרן הרי וז'אנט ויינברג – The Harry and Jeanette Weinberg Foundation, Inc

המוסד לביטוח לאומי – המחלקה לפיתוח שירותים לנכים

קרן של"ם – האחראית על פתוח שירותים לאדם המפגר ברשויות המקומיות מטעם משרד הרווחה

עזבונו של מר וולפינג – אנגליה The Fred Wolffing Estate

עיזבונה של הגב' אדלה לרר

קרן משפחת תד אריסון – The Ted Arison Family Foundation

קרן יוסף וכריסטינה קסירר

קרן JCD – Jewish Child's Day – אנגליה

קרן סובל – אנגליה The Sobell Foundation

קרן אמונה – The Emouna Foundation

הקרן לחיפה The Haifa Foundation
עיזבונה של הגב' נעמי דיאמנט

קרן ישראל שלי – אנגליה Myisrael Charity

משפחת מיכלין , משפחת פרנקס

עיזבון המנוחה אסתר לרמן ז"ל