דירקטוריון

דירקטוריון:

גב' מיכל ברנר – נשיאת כבוד של העמותה

אילן לואיס – יו"ר העמותה

עמירם אסמן – גזבר

אנוש וקסמן – יועץ משפטי

איתן ישראלי – מזכיר

אבנר ברנר – חבר הנהלה

טלי גולדשטיין – חברת הנהלה

גיא ורדימון – חבר הנהלה

בני זוסמן – חבר הנהלה

אורלי טייאר ניר – חברת הנהלה

ארז ישכרוב – חבר הנהלה

יונה מזור – חבר ההנהלה

מאלק עבוד – חבר הנהלה

אילאיל ענר – חברת הנהלה

חגי קרן – חבר הנהלה

מיכאל שקלים – חבר הנהלה

חברי ועדת ביקורת:

אורי מיכאלי – יו"ר הועדה

מוחמד שייך מוחמד – חבר הועדה

שמואל בר שלמה – חבר הועדה