צוות

ישראל הופל – מנהל עמותת "גן הילד".

ניצן שצ'ופק - נצר - מנהלת המעון השיקומי

שי גורל - רכז פדגוגי

הלן אסעד – רכזת קבוצת הבוגרים ונופשונים.

נועה שי – רכזת מועדונית "רגבים"

נטלי רודה - רכזת "דירה לחיים"

אירית קובה - רכזת מועדונית "גניגר"

אורלי מושביץ - רכזת מועדונית "סאלד"

סיגל גוטסמן - רכזת סניף קריות

אורלי יונה - מזכירה