קייטנות

קייטנות בחופשת הפסח והקיץ

בחופשות הפסח והקיץ, בפרט בחודש אוגוסט, כאשר רוב בתי הספר של החינוך המיוחד סגורים, מוטלת על ההורים המשימה לדאוג לשלומם של הילדים ולספק להם אמצעי תעסוקה.
בפועל, בגלל אילוצים כלכליים ובגלל מגוון מצומצם של אפשרויות, רוב הילדים מבלים את זמנם בבית מול מקלטי הטלוויזיה וחווים תחושה של ניכור ובדידות.

קייטנות הפסח והקיץ של "גן הילד" נותנות מענה לילדי החינוך המיוחד מחיפה וסביבתה אשר משתתפים בפעילויות השוטפות של "גן הילד" במשך השנה.
השהות בקייטנה, הטיולים והפעילויות החווייתיות מעניקות לילדים הנאה ושמחה, ורגעי אושר רבים.
הילדים חווים את חופשת הפסח והקיץ כמו שאר בני גילם, וההורים זוכים למנוחה קלה מהטיפול האינטנסיבי הנלווה בחופשות.

*בשבוע הראשון של חופשת הפסח מתקיימת קייטנה, לתלמידי ביה"ס "הנרייטה סאלד".

* בתחילת חודש אוגוסט אנו מקיימים קייטנה במרכז "גן הילד" בחיפה למשך עשרה ימים עבור תלמידי בית ספר "הנרייטה סאלד" אשר אינם זוכים לתמיכה מרשויות הרווחה במהלך חודש אוגוסט.

* בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט, לפני תחילת שנת הלימודים, אנו מקיימים קייטנה במרכז "גן הילד" בחיפה, עבור הילדים האוטיסטים המסיימים את פעילויות הקיץ בבית ספרם, ותלמידי הגנים של החינוך המיוחד.

"גן הילד" חיפה מהווה את המסגרת היחידה הנותנת מענה בתקופה זו.