דירקטוריון

דירקטוריון:

גב' מיכל ברנר – נשיאת כבוד של העמותה

אילן לואיס – יו"ר העמותה

עמירם אסמן – גזבר

אנוש וקסמן – יועץ משפטי

חגי קרן – מזכיר

אביבה רוטר – חברת הנהלה/נציגת רוטרי חיפה

יונה מזור – חבר ההנהלה/נציג רוטרי כרמל

אילאיל ענר – חברת הנהלה

ישכרוב ארז – חבר הנהלה

בני זוסמן – חבר הנהלה

אריאל לינקר – חבר הנהלה

אבנר ברנר – חבר הנהלה

טלי גולדשטיין – חברת הנהלה

גיא ורדימון – חבר הנהלה

מאלק עבוד – חבר הנהלה

חברי ועדת ביקורת:

מאיר שור – יו"ר

אורי מיכאלי – חבר הועדה

שמואל בר שלמה – חבר הועדה